Aerozole z PM10

16.01.2017 17:57:56
RSS - Pobierz odcinek

Michał Chiliński jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fizyką atmosfery, badanie zmian środowiska wpływających na nasze życie, cząstek zawieszonych PM10 i PM2,5. Jest ochroniarzem środowiska, laureatem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania łączą Biologia, Fizyka, Geografia.

Linki: Aerozolowa sieć badawcza http://polandaod.pl/ Informacje dla szkół o projekcie http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/DlaSzkol.php Lista szkół zakwalifikowanych do projektu http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/Lista.php