Janusz Kulpa

26.03.2017 19:02:31
RSS - Pobierz odcinek

Rozmowa z Januszem Kulpą - doktorantem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Systemów Elektronicznych. Laureat Diamentowego Grantu na projekt, który dotyczył tworzenia sygnałów pseudolosowych do radarów szumowych o zadanych właściwościach korelacyjnych.

Linki do tematów omawianych w audycji: