Nauka XXI wieku to podkast popularnonaukowy. Z rozmówcami poruszamy tematy związane z nauką, nowymi odkryciami, doświadczeniami.


 • O nas
 • Lista audycji
 • Patronuj

Pakt dla nauki


Data publikacji: 14.05.2015 2:14:11
Link do pobrania pliku z nagraniem.


Z dr hab. Łukaszem Niesiołowskim Spano czytamy 10 najważniejszych postulatów dokumentu pod nazwą "Pakt dla nauki" przygotowanego przez inicjatywę Obywatele Nauki. Poprzednia audycja na temat Obywateli Nauki.

 1. Podniesienie jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego.
 2. Wzmocnienie roli uczelni, w tym uczelni lokalnych, jako ośrodków budowania kapitału społecznego, ekonomicznego i cywilizacyjnego Polski.
 3. Zatrzymanie i odwrócenie procesu pauperyzacji i prekaryzacji środowiska naukowego.
 4. Uelastycznienie i zróżnicowanie modelu kariery naukowej oraz uzależnienie dróg awansu wyłącznie od kryteriów merytorycznych.
 5. Wzmocnienie związku między wszystkimi etapami kształcenia, od przedszkola do szkoły wyższej - realizacja w praktyce idei ciągłości edukacji. Poprawa jakości kształcenia nauczycieli i zaangażowanie środowisk naukowych w proces doskonalenia edukacji niższych szczebli.
 6. Stworzenie warunków do upowszechniania wiedzy i popularyzacji wyników badań, w tym zwłaszcza tych f nansowanych ze środków publicznych.
 7. Zapewnienie przestrzegania standardów etycznych w środowiskach naukowych. Przestrzeganie „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 8. Podniesienie nakładów budżetowych na naukę do co najmniej 1 % PKB (bez wliczania środków unijnych) do 2020 r. i do co najmniej 2,5 % PKB do 2030 r.; zapewnienie finansowania publicznych uczelni wyższych w wysokości odpowiadającej kosztom ich funkcjonowania.
 9. Stworzenie skutecznych mechanizmów i procedur służących wzmacnianiu współpracy między naukowcami i gospodarką, uproszczenie drogi od wynalazku do wdrożenia.
 10. Nowa, spójna organizacja uczelni publicznych, oparta na jasnych i zobiektywizowanych kryteriach jakości prowadzonych badań naukowych i jakości kształcenia.

Podkast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie i udostępniany na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa (CC-BY). Wszystkie audycje można znaleźć na stronach www.nauka.podkasty.info Audycje finansowane są z darowizn słuchaczy. Jeśli podoba ci się audycja, twoje nawet najmniejsze wsparcie bardzo pomoże w produkcji kolejnych audycji. Możesz to zrobić tutaj. Autorem utworu wykorzystanego w sygnałówce audycji jest zespół Klavar


Audycje są projektem Fundacji "Otwórz się". Pomysł, prowadzenie i realizacja techniczna audycji Borys Kozielski. PHP i CSS Bartek Kozielski. Ikonki ze strony Font Awesome (CC-BY-SA). RSS generowany przez moje.podkasty.info, statystyki przez feedburner.com